Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za swoje działanie. Dotyczy to różnych sfer życia, zarówno prywatnej jak i zawodowej. Czasami tym działaniem wyrządzamy komuś niezamierzoną krzywdę i prawo nakazuje nam jej naprawienie.

Po zawarciu umowy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń wypłaci za nas odszkodowanie poszkodowanemu w granicach naszej odpowiedzialności cywilnej. Górną granicę odpowiedzialności stanowi ustalona w polisie suma gwarancyjna. Suma gwarancyjna ulega każdorazowo pomniejszeniu o kwotę wypłaconą. Jest to tzw. konsumpcja sumy ubezpieczenia. Po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej dalej musimy już płacić sami lub wykupić nowe ubezpieczenie.

Wbrew pozorom zawieramy to ubezpieczenie dosyć często. Zazwyczaj jest ono dodatkiem do ubezpieczenia mieszkania. Chroni nas ono nie tylko w sytuacji kiedy zalejemy mieszkanie sąsiadom. Oto kilka przykładów opisujących szkody, za które zostanie wypłacone odszkodowanie z polisy OC:

  • nasz potomek jadąc rowerem spowoduje kolizję drogową, porysuje lakier samochodu sąsiada, stłucze szybę w supermarkecie lub narobi innych szkód,
  • nasz czworonożny przyjaciel zerwie się ze smyczy i zniszczy komuś ubranie, poturbuje psa przechodzącego w pobliżu ze swoim właścicielem itp.,
  • będąc u znajomych na imieninach niechcący zbijemy drogocenną chińską wazę,
  • na nie odśnieżonym chodniku przy naszej posesji złamie nogę przechodzień .