Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia rolne skierowane są do osób indywidualnych jak i firm prowadzących działalność rolną. Szeroki zakres proponowanych pakietów pozwalają kompleksowo ubezpieczyć majątek rolnika.

Kluczowe ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych, które realizujemy:

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (budynki, wyposażenie, mienie, środki obrotowe, ziemiopłody),
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku (gotówka, wyposażenie, środki obrotowe),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 •  posiadanego mienia oraz za produkt wprowadzony do obrotu,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane "ubezpieczeniem OC rolników",
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenia komunikacyjne (pojazdy, maszyny i sprzęt rolniczy) OC/AC/NNW,
 • ubezpieczenie maszyn rolniczych od awarii i uszkodzeń (maszyny rolnicze, kombajny),
 • ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych (ryzyka ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, gradobicia, suszy, ognia),
 • ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności