Ubezpieczenia grupowe

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne zapewnia kompleksową opiekę medyczną i nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów Twoim pracownikom.

Ze zdrowotnego ubezpieczenia grupowego mogą skorzystać członkowie różnych grup np. pracownicy zakładów, instytucji, stowarzyszeń oraz członkowie ich rodzin - współmałżonkowie oraz dzieci.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zależy od wyboru danej opcji ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na podstawie ubezpieczenia podstawowego:

  • podstawowa opieka ambulatoryjna (pokrycie kosztów konsultacji u lekarza rodzinnego, internisty oraz pediatry, szczepienia przeciw grypie oraz podstawowe badania laboratoryjne i diagnostyczne)

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o ubezpieczenie dodatkowe:

  • specjalistyczna opieka ambulatoryjna (pokrycie kosztów konsultacji u lekarzy wszystkich specjalności, wizyt domowych oraz szerokiego zakresu badań laboratoryjnych i diagnostycznych)
  • koszty leczenia poza granicami kraju (pokrycie kosztów leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, dentystycznego, podróży osoby bliskiej, powrotnego transportu Ubezpieczonego do kraju, przewiezienia zwłok do Polski, akcji ratowniczych)
  • chirurgia jednego dnia (pokrycie kosztów zaleconych przez lekarza zabiegów chirurgicznych)
  • świadczenie operacyjne (świadczenie pieniężne na wypadek poddania się operacji chirurgicznej w następstwie choroby, nieszczęśliwego wypadku lub ciąży)
  • świadczenie szpitalne (świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości uzgodnionej w umowie ubezpieczenia)
  • medycyna pracy (szeroki zakres świadczeń związanych z wypełnieniem przez pracodawcę obowiązków wynikających z kodeksu pracy)