Floty

Ubezpieczenia flotowe dedykowane są dla firm, które posiadają minimum 5 pojazdów. Jest to kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, Autocasco, NNW i Assistance. Ubezpieczając flotę samochodów można liczyć na lepsze warunki ubezpieczenia niż ubezpieczając każdy samochód osobno.  Oferty dla flot są specjalnie przygotowywane na podstawie : ilości pojazdów, wartości  samochodu, struktury wiekowej, oraz struktury floty (czy są to pojazdy osobowe, ciężarowe czy ciągniki siodłowe). Jeżeli jest to struktura mieszana, to ubezpieczyciel patrzy, jak układa się procentowy udział poszczególnych rodzajów pojazdów w danej flocie. Istotna jest także szkodowość floty i jej użytkownicy (częsta jest sytuacja, że kto inny jest właścicielem floty, a kto inny ją eksploatuje), sposób i jakość administrowania flotą przez jego właściciela lub użytkownika.

Zwykle im więcej aut, tym oferta jest korzystniejsza.  Szczególnym atutem takiego ubezpieczenia jest możliwość negocjacji oferty przygotowanej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. O ile ubezpieczenie OC jest obowiązkowe  i liczone na podstawie standardowych taryf, to już przy Autocasco jest spore pole do negocjacji ceny i warunków.

OC- Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Chroni kierowcę danego pojazdu od wypłaty odszkodowania za szkody spowodowane na osobie lub w mieniu. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC dotyczy posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym od chwili wprowadzenia pojazdu do ruchu drogowego.

Zielona Karta- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach takich jak: Albania, Białoruś, Rosja, Bośnia i Hercegowina, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Serbia i Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina, Iran. Okres ubezpieczenia na jaki wystawiana jest Zielona Karta to minimum 15 dni i nie dłużej niż 12 miesięcy.

Autocasco (AC)- Ochroną ubezpieczeniową w zakresie Autocasco objęte są szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego pojazdu, bądź jego wyposażenia przyjętego do ubezpieczenia. Odszkodowanie wypłacane jest do ustalonej sumy ubezpieczenia.

NNW- Ubezpieczenie  następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu, których przyczyną było uszkodzenie ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i pasażerów pojazdu.

Assistance- Świadczenia związane z pomocą serwisową, organizacyjną i medyczną w związku ze zdarzeniami drogowymi ubezpieczonego pojazdu.

 Sprawdź nas...to nic nie kosztuje