Oświata

Polecamy Państwu szeroki zakres ubezpieczeń grupowych  od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  dla uczniów, studentów oraz pracowników placówek oświatowych.  Ochrona ubezpieczenia nie jest  ograniczona tylko  do miejsca placówki ale swoim zakresem obejmuje również wypadki na całym świecie. Zakres i sumy ubezpieczenia można ustalać w drodze negocjacji i dopasowywać do potrzeb ubezpieczonych osób.

 

oswiata@polisafe.pl